Domov, 6. 2. 2023

Foto: Shutterstock

Výběr školky hraje ve vývoji dítěte velkou roli a dává základy pro další rozvoj, ať už v oblasti zdravého životního stylu či znalostí a dovedností. Víte, podle čeho školku vybírat a co by dítě mělo před nástupem umět?

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

Zápisy obvykle probíhají v první polovině května, přičemž každá školka si datum určuje sama. Mezi kritéria přijetí patří věk dítěte, adresa bydliště, ale i základní předpoklady předškoláka. Obvykle se rodiče rozhodují především na základě toho, zda je školka blízko, a zda odpovídá jejich představám. Často pak následuje otázka, zda zvolit školku soukromou nebo státní. Provoz veřejných předškolních vzdělávacích institucí je hrazen z rozpočtu Ministerstva školství, cena se tak pohybuje okolo pár set korun měsíčně. V případě soukromé školky je finanční zátěž zpravidla vyšší, a to v řádech tisíců korun, ale s tím souvisí také pozitiva, která tento typ zařízení přináší. Co byste tak měli vzít při výběru školky v potaz?

Spolu, nebo zvlášť?

Podle poslední výroční zprávy České školní inspekce vzdělávání v mateřských školách vycházelo z individuálních možností, schopností a zájmů dětí pouze v necelých 40 procentech (37,5 %).1 Ve větších školkách jsou navíc děti do tříd rozděleny často podle věku, avšak u soukromých školek je běžnou praxí, že se v jedné třídě potkávají mladší i starší děti. Věkově smíšený kolektiv je, ať už pro mladší či starší děti, velkým přínosem.

Podobně jako u sourozenců se starší děti učí pečovat o mladší kamarády a zároveň se tak učí zodpovědnosti a ohleduplnosti. Mladší děti se naopak mohou učit od starších a jsou motivování se jim v dovednostech vyrovnat. Obvykle mají soukromé školky také možnost individuálního přístupu k dětem a to díky tomu, že zde bývá větší počet učitelů na menší počet dětí. Kromě toho zde často potkáte také učitele-muže, kteří dokáží dětem předat zase jiný pohled na vzdělávání.

V menším smíšeném kolektivu se dobře rozvíjejí také sociální kompetence dětí, protože komunikují v menší skupině a učí se efektivně řešit konflikty,” říká Tereza Valkounová z Asociace lesních mateřských škol. V lesních školkách je nejčastěji šestnáct dětí a dva dospělí.

Zapojení rodičů

V případě výběru školky je důležité si ujasnit, co jako rodič očekáváte. Jste časově vytížení a potřebujete, aby bylo o dítě postaráno celý týden od 6.30 do 18 hodin? Nebo si můžete dovolit s dítětem zvykat postupně a nevadí vám si ho vyzvedávat již v 15.30? Chcete se částečně podílet na chodu školky a zapojit se do komunity rodičů? Některé školky si během roku vystačí s vánoční besídkou, jiné ale  vyžadují větší zapojení rodičů, ať už v podobě společných akcí, brigád v areálu školky (například úprava zahrady), rozhodování o směřování školky, či spolupráce při přípravě akcí pro děti. Pro děti jsou takové akce  zpestřením běžného rytmu a zároveň šancí lépe poznat rodiny jejich kamarádů.

Stejně tak pro rodiče mohou představovat řadu výhod. Když poznáte rodiny lépe, můžete si vzájemně v mnohém vypomoci – ať co se týká sdílení dopravy, vzájemného hlídání dětí, či pořádání společných akcí, kde budete sdílet materiální věci (bazárky oblečení, knih) nebo odborné dovednosti (účetnictví, právní služby, divadlo…) a vzájemně si tak pomáhat. Toto je typické pro tzv. komunitní školky, které se dětem stávají širší rodinou a přátelství často přetrvávají i dále po přechodu do školy.

Není školka jako školka

Při výběru školky je stěžejní výchovně-pedagogický směr a další vzdělávací aktivity, které školka nabízí. Školky se liší  školním vzdělávacím programem, ale vzdělávací cíle jsou stejně závazné pro všechny. Mateřské školy s alternativním vzdělávacím programem jsou  v rejstříku školských zařízení a tím i pod kontrolou ČŠI. Mezi nejznámější patří montessori a waldorfská pedagogika a čím dál více i lesní školky. Vzdělávací systém montessori zastává motto “pomoz mi, abych vše dokázal sám”. Klade tedy důraz na individualitu dítěte, a na jeho samostatnost. Preferuje neautoritativní přístup, posílení sebedůvěry a pocitu bezpečí dítěte, ale také jeho zodpovědnost a schopnost přirozeného učení v životě. Děti jsou nenásilně vedeny ke kreativitě, sebevědomí i ohleduplnosti vůči ostatním.

Walfdorské školky kladou důraz na citový a morální vývoj dítěte. Z hlediska organizace je život ve školce podmíněn pevným rytmem roku, týdne a dne. Nedílnou součástí denního programu je čtení a hraní klasických pohádek a zpívání. Rostoucí oblibě se těší také lesní školky, kde děti tráví 70-90 % času venku za každého počasí. Většina lesních školek má zázemí v podobě jurty, či maringotky.

V lesních školkách jsou děti uvnitř pouze na oběd a odpočinek a mají tam uložené náhradní oblečení. Vzdělávání probíhá v přírodě, kde mají děti mnoho příležitostí k pohybu, objevování i klidné práci,” přibližuje chod školky Tereza Valkounová.

Myslíte, že tyto faktory jsou samozřejmostí? Podle výroční zprávy ČŠI pedagogové vytvářeli příležitosti posilující pozitivní sebepojetí a sebevědomí dětí v necelé polovině případů (46,9 %) a děti měly dostatek prostoru a vhodné vzdělávací nabídky pro rozvoj tvořivosti v 56 procentech případů.2

Dostatek pohybu

Každá mateřská škola má povinnost nabízet dětem čas venku – ať už na zahradě nebo vycházkami do okolí. Čas strávený venku má na děti veskrze blahodárný vliv. Venku děti mohou objevovat stále nové podněty, a učit se skrze vlastní zkušenost a probouzet tak kreativitu a motorické dovednosti. Je dokázáno, že čas strávený ve venkovním prostředí snižuje problémy s chováním, jako je hyperaktivita, v některých případech lze pozorovat zlepšení příznaků ADHD.

V přírodě není žádný krok stejný a to má prokazatelný vliv na rozvoj kognitivních funkcí a mozku, což podporuje proces učení, ale také imunitu, kdy se děti díky pobytu venku stávají otužilejší a odolnější. V období předškolního věku je potřeba pohybu ještě výraznější, kdy by děti měly mít prostor alespoň pro 3 – 4 hodiny spontánního pohybu (běhání, házení, skákání apod.) denně. Podle poslední výroční zprávy České školní inspekce byl však pobyt venku ve 20 % mateřských škol neúměrně zkracován, kdy netrval v dopoledních hodinách zpravidla 2 hodiny.3

Co by mělo umět

Velkou výhodou pro rozvoj dítěte, a to nejen v prostředí školky, je samostatnost, která je úměrná věku. Vést k samostatnost můžeme děti díky zapojení do oblékání nebo do domácích prací, které je skvělým začátkem pro učení se praktických dovedností. Děti rády pozorují rodiče a učí se od nich nápodobou, a především batolata (2-3 let) a předškoláci milují pomáhání. Děti si potřebují všechno vyzkoušet a osahat a proto to od rodičů někdy vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Pomůže, pokud v činnostech najdeme systém, tedy pokud se činnost opakuje přibližně ve stejném rytmu (činnosti následují po sobě ve stejném pořadí), dítě si ji postupně zafixuje, naučí se ji a zvykne si na ni.

Dítě ve věku 2 – 3 let by tak mělo umět uklidit si hračky do skříňky nebo do krabice, uložit knížky na poličku, odnést špinavé oblečení do koše na prádlo, vyhodit odpadky, poskládat utěrky, podat mamince plenky nebo jiné drobné předměty, na požádání a setřít prach ze stolu. To pak pomůže také v dalších činnostech, které by před nástupem do školky dítě mělo zvládnout jako je například:

  • Umět se samo obléknout a svléknout.
  • Jíst lžící, pít ze skleničky.
  • Chodit na toaletu a zvládat základní hygienické návyky.
  • Být schopné vyjádřit své potřeby.

Jak s dítětem o školce mluvit

Pokud je to možné, seznamte se s prostředím školky i učiteli, které se o dítě budou starat, osobně. Můžete využít například den otevřených dveří, či jiné příležitosti jako jsou veřejné slavnosti a akce. Vezměte s sebou také dítě, abyste zjistili, jak tam bude líbit i jemu. Jestli jsou někde děti šťastné, jde poznat vcelku rychle. Dejte na to, jak se především  vy a  vaše dítě ve školce cítíte, jakou má atmosféru. Proto je dobré jít se podívat i do několika, protože často nevíte, co můžete od školky očekávat.

Postupně také můžete dítě na nástup do školky připravovat – povídejte si o tom, co vše chození do školky přináší, na co se může těšit (noví kamarádi, zážitky, něco nového se naučí apod.). Nemluvte o školce negativně, nestrašte, ale povídejte si s ním o tom, co se může stát, (například mu může být smutno, nepohodne se s kamarádem apod.).

Nepřijali vás?

Dítě lze dávat ho do školky ještě při mateřské dovolené, kdy může být ve školce 5x měsíčně, aniž by skončil nárok na rodičovský příspěvek. Pokud dostanete po zápisu rozhodnutí o nepřijetí dítěte, nevěšte hlavu. Zákon vám dává možnost se proti rozhodnutí do 15 dní odvolat. Po zápisech rodiče často volí z více možností a díky tomu se může uvolnit místo tam, kde si přejete. Když ani tak nebylo dítě přijato, zajděte do školky osobně a požádejte o zařazení na seznam čekatelů. Obejděte i ostatní školky a ptejte se, zda nemají volné místo. Někdy se uvolní v začátku školního roku.

1,2,3: Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2020/2021. Praha: Česká školní inspekce. ISBN 978-80-88087-65-6

Štítky: děti , školka

Autor článku: Lenka Šmídová