Domov, 5. 1. 2024

Foto: Shutterstock

Podle odborníků bude v následujících letech četnost extrémních meteorologických jevů narůstat. Bouřky a vichr běžné domácnosti i firmy často potrápí především s nimi spojenými výpadky elektřiny. Kvůli náhlému vypnutí PC ztrácíme rozdělanou práci, navíc se zařízení může poškodit. Efektivní ochranu proti následkům výpadku proudu představují záložní zdroje.

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

Pokud pracujete na počítači a vypadne proud, nejenže obvykle ztratíte data a třeba i hodiny práce, ale kvůli nečekanému vypnutí se zařízení může dokonce nenávratně poškodit. Výpadky elektrického proudu bývají velmi často spojeny s živelnými událostmi, jako jsou bouřky či vichřice. Například loňský rok byl na bouřky, krupobití a silný vítr poměrně hojný. Podle vědců bychom si na nárůst v počtu živelných událostí měli začít zvykat – německý výzkum z roku 2019 na základě dostupných dat předpovídá, že do konce tohoto století bude v celé Evropě růst frekvence bouřek, krupobití a silných větrů, a to kvůli stoupající vlhkosti poblíž zemského povrchu. Odborníci tak lidem doporučují, aby se do budoucna na tyto potenciálně škodné události připravili.

Elektrocentrály a záložní zdroje

Přerušení dodávek elektrické energie kvůli extrémnímu počasí je nepříjemné jak pro běžné domácnosti, tak zejména pro firmy, kde elektřinu potřebují nejen počítače a servery, ale také výrobní stroje a další zařízení. Velké společnosti se obvykle proti těmto událostem chrání záložními zdroji energie kupříkladu v podobě mobilních či stacionárních elektrocentrál, menší agregátory jsou přitom finančně dostupné i pro domácnosti.

Každá elektrocentrála ovšem potřebuje určitou dobu, než se rozběhne a začne elektřinu dodávat. Toto prodlení sice většinou čítá jen zhruba minutu či dvě, přesto pro některá zařízení představuje problém – typicky pro stolní počítače. Předejít tomu, aby se počítač vypnul, a vy jste tak přišli třeba i o hodiny rozdělané práce, lze pomocí takzvaných UPS,“ podotýká Radim Tlapák z internetového obchodu, který je předním prodejcem baterií do notebooků, mobilů, ale také záložních zdrojů energie a dalších zařízení.

Jak je to s poklesem napětí

UPS (Uninterruptible Power Supply, nepřerušitelný zdroj energie) je zařízení, jehož primární funkcí je zajišťovat elektrickou energii v případě výpadku dodávek, případně i jen ve chvílích nestability vstupního napětí – například při jeho náhlém poklesu, na nějž jsou například počítače značně citlivé. Na rozdíl od elektrocentrál tak ovšem může činit jen kratší dobu. Výhodou UPS je však ono zmiňované okamžité zajištění elektřiny, bez nutnosti čekání na rozběh.

„UPS totiž funguje na principu akumulátoru. Srdcem zařízení je baterie, která se v době dodávky elektřiny ze sítě neustále udržuje v nabitém stavu. Jakmile je však přísun energie ze sítě přerušen, baterie ihned začne připojené zařízení napájet,“ vysvětluje Radim Tlapák.

Oproti elektrocentrále ale UPS nevydrží příliš dlouho, u těch s největší kapacitou je to dle vytížení maximálně několik desítek minut. Záložní zdroje totiž nejsou zaměřené na to dodávat elektřinu dlouhodobě, ale spíše překlenout oněch pár minut, než naběhne elektrocentrála, či dát možnost uložit si rozdělanou práci na počítači a bezpečně jej vypnout.

Jak se starat o baterii

Jak již bylo řečeno, základem každého záložního zdroje UPS je jeho akumulátor. V současné době UPS nejčastěji využívají uzavřené bezúdržbové olověné baterie typu VRLA, jejichž životnost se standardně udává v rozpětí 3 až 5 let. Výdrž ovšem ovlivňuje několik faktorů.

„Na výdrž akumulátoru má vliv například umístění UPS, konkrétně okolní teplota a vlhkost. Zásadně nikdy neumisťujte UPS poblíž topných těles či do vlhkých sklepů. Zařízení je také potřeba pravidelně čistit od prachu, zejména má-li ventilátor. Prach podobně jako u počítačů přispívá k přehřívání záložního zdroje. Velmi důležité je pak dbát na údržbu vybíjecím cyklem při chodu a naopak pravidelným nabíjením při nečinnosti. Pokud baterie není pravidelně vybíjena a nabíjena, její kapacita klesá,“ podotýká Radim Tlapák.

Po pěti letech se pak vyplatí akumulátor vyměnit. Náhradní baterie do UPS jsou běžně dostupné, vždy však věnujte pozornost kompatibilitě nového akumulátoru se značkou a typem vašeho záložního zdroje.

Zdroj: TZ BatteryShop

Autor článku: Tomáš Pekař