Domov, 3. 3. 2024

Foto: Shutterstock

Jedním z hlavních bodů při plánování rekonstrukce nebo celé stavby jsou finance. Celý projekt je nutné propočítat a ceny udržet, protože v případě, že se stavba prodraží, získat chybějící peníze v jejím průběhu může být nejen složité, ale i nákladné. Jak se těmto nepříjemným starostem vyhnout?

Přidat na Seznam.cz

Už vám nic neunikne!
Přidejte si web na hlavní stránku Seznam.cz.

Projekt je základ

Na projektu se nevyplatí šetřit. Jedná se o základ celé stavby, který by měl dávat noty a časový harmonogram všem činnostem. Naopak dobrý projekt může ušetřit náklady ve všech fázích realizace. Proto mu věnujte enormní pozornost a nepodceňte jeho přípravu.

Projekt pro získání stavebního povolení je dostačující pro stavební úřad, pro realizaci samotné stavby je však většinou nedostačující a vyžaduje v průběhu stavby častější improvizace, které mohou celou stavbu významně prodražit. Nebývá tak detailně propracovaný, takže nemusí být zcela zřetelné napojení jednotlivých stavebních konstrukcí a většinou v něm nejsou podrobně popsané ani všechny materiály. K samotné stavbě budete potřebovat realizační (prováděcí) projekt, který zachycuje každý detail,“ říká Jiří Bonk ze stavební společnosti.

Hlídejte si smlouvu

I když máte kvalitní projekt, bez dobré stavební firmy to nezvládnete. Abyste vybrali tu, která vám pomůže dosáhnout vysněného cíle, musíte začít hledat včas, protože v současné době je vytíženost v tomto oboru vysoká. Vyplatí se oslovit několik firem, které se vám dostaly do hledáčku a získat od nich nabídky na realizaci.  Mezi nabídkami pak vyberte tu, která je pro vás nejvýhodnější, přičemž automaticky nepreferujte nejlevnější nabídku. Dejte na reference reálných spokojených zákazníků a přihlédněte i k časovým možnostem a délce realizace.

Po výběru stavební firmy nebo dodavatelů si pak pohlídejte také smlouvu. Bez nadsázky lze totiž říci, že dobrá smlouva je pojistkou celé stavby. Když máte špatně napsanou smlouvu, může na tom celá stavba pohořet a růst nákladů je ještě jeden z těch lepších důsledků. Smlouva o dílo pro stavbu či rekonstrukci musí být zpracována tak, aby minimalizovala riziko navýšení ceny díla a posunování termínu dokončení. Vyplatí se pak investovat do konzultace se zkušeným právníkem, protože, když k navýšení ceny či posunutí termínu dojde, dostanete patřičnou kompenzaci.

Jak je to s náklady v průběhu realizace

Když povolíte během stavby nákladům uzdu, můžete se divit, kam až se dokáží vyšplhat. Ideální je, když dokážete dílčí náklady maximálně kontrolovat. Jak toho ale dosáhnout, když většina těchto kroků je na straně stavební firmy? V praxi již začíná fungovat takzvaný systém transparentní dodávky stavby, který je v ČR úplnou novinkou a dokáže ušetřit zhruba 10 až 15 % z celkové ceny stavby. Veškeré subdodávky v rámci takové spolupráce má zákazník možnost ovlivňovat, jsou s ním konzultovány a schvalovány, včetně skutečných cen za práci a materiál. Systém zahrnuje jak přípravu, tak realizaci stavby nebo rekonstrukce i záruku po jejím dokončení.

V praxi to tedy funguje tak, že společnost vysoutěží u subdodavatele nejvýhodnější možnou cenu práce či materiálu a ta je ve stejné výši předložena zákazníkovi. Pomocí transparentního účtu pak má klient pod kontrolou veškeré provedené platby s třetími stranami stavby. Kromě transparentnosti plateb pak společnost zajišťuje také technický dohled nad realizovaným dílem i plnění BOZP vybraných subdodavatelů,“ říká Jiří Bonk.

Kontroly nepodceňte

Pokud si myslíte, že se obejdete bez pravidelné kontroly nebo že zvládnete vše koordinovat a řídit bez předchozí zkušenosti sami, budete pravděpodobně zklamáni. Tato problematika s sebou přináší tolik možných komplikací, že lze téměř s jistotou říci, že to nezvládnete.

Je proto vhodné zajistit si profesionální technický dozor, který vám pomůže od úvodních kroků s posouzením projektu, přes přejímání jednotlivých fází stavby až po případná jednání o záruce či reklamace. Na dozoru a kontrole se nevyplatí šetřit, naopak platí pravidlo, že dobrá kontrola ušetří nejvíce peněz.

Zdroj: TZ Wirtuuu

Autor článku: Tomáš Pekař